Turning Tool-Holders CCMT (2)

Turning Tool-holders CNMG (7)

Turning Tool-Holders DNMG (7)

Turning Tool-Holders RCMT (2)

Turning Tool-Holders TNMG (3)

Turning Tool-Holders VBMT (3)

Turning Tool-Holders VNMG (3)

Turning Tool-Holders WNMG (9)